Home » Archief wandelverslagen » Wandelverslagen 2017

Wandelverslagen

22 februari 2017 Knapzakroute "de Heren van Ansen en Ruinen"

Op deze mooie winterse dag verzamelden zich 20 wandelaars voor onze eerste wandeling in 2017. Café Luning ging speciaal voor ons eerder open. O.l.v. onze gids en na de gebruikelijke opmaak voor vertrek werd de tocht begonnen richting Oldenhave. Langs de Ruiner Aa naar Ruinerwold door Armweide en de Karstkoel via "om de Kamp" naar Ansen. We passeerden de Plantage, een laag gelegen gebied dat waarschijnlijk een overblijfsel is van een pingo. Met plezier keken we naar de groten en kleinen die schaatsten op een bevroren sloot. Het landschap was sterk afwisselend . Aan de oostkant het beekdal van de Dwingelerstroom, de noordoever langs de Ruiner Aa. Veen - en zandgronden, weide, door wegdorpen en een stukje Anserdennen naar het Nationaal Park Dwingelderveld. Een uitgebreide stop werd bij het bezoekerscentrum gemaakt voordat de tocht via weidse vergezichten over heidevelden en grassen van het Banderse veld verder ging. Het zonnetje scheen uitnodigend om te warmen waar we bij de korte stops dankbaar gebruik van maakten. Schapen, paarden, vogels en authentieke boerderijen in het land wat wileen mens nog meer. Langs de beltmolen de Zaanplate door buurtschap Engeland en Ruineresch om rond 15.45 uur terug te zijn. Gezamenlijk hebben we ons tegoed gedaan aan het stamppotbuffet.

DSC07179.jpg  DSC07181.jpg  HerenvanAnsenenRuinen22-01-2017.jpg  P1030794.jpg

12 februari 2017 Knapzakroute Drentse AA

Bij de B&B zaten 8 heren en 9 dames gezellig aan de keukentafel. Voorafgaand aan de wandeling gaf de gids een korte inleiding. De route gaat via verschillende diepjes zoals Oudemolens diep, Taarlose diep, Anloerdiep, Schipborgsediep en Drentse AA. Door het stroomdal en het beeklandschap leidde de wandeling via het Schipborgse diep over heidepaadjes, eeuwenoude veldwegen, zandwegen en langs veenplassen naar het Oudemolense diep, het Taarlose diep vandaar naar de Gasterse duinen. Het Strubben-Kniphorstbosch is de grootste archeologische rijksmonument van ons land. "de Randstad uit de prehistorie" ook wel genoemd. Twee hunebedden en 60 grafheuvels rijk. In het zonnetje bij een slootje een broodje. Schotse hooglanders, schapen, paarden en verschillende weidevogels werden gezien. De terugweg leidde tot ieders verbazing door het hek van landgoed Schipborg. Met nieuwsgierigheid werd de brede laan met oude bomen ingeslagen en het onbekende gebied in ogenschouw genomen. De wandeling was zeer geslaagd. Nadien genoten we van soep en broodjes.

P2120180.jpeg  P2120181.jpeg  P2120182.jpeg  P2120183.jpeg  P2120184.jpegP2120188.jpeg

5 maart 2017  Knapzakroute "de trage Tocht"

Onderweg naar Elp miezerde het en sommigen hadden een serieuze bui. Berekend op een regenachtige dag waren er toch 7 dames en 9 heren. Ten teken van vertrek klapte onze nestor in zijn handen. Inmiddels tot opperhoofd uitgeroepen. De tocht ging in en om boswachterij Grollo, Halkenbroek en Homers door afwisselende loofbossen, langs de rand van boerenland, uitgestrekte heidevelden en een mooi ven. Het traject langs Halkenbroek en Homers was heel bijzonder. Hier bevindt zich de oorsprong van Amerdiep, 1 van de bovenlopen van de Drentse Aa. Het was een stevige wandeling want de route liep voornamelijk over onverharde paden dwars door het bos. Regelmatig moesten we uitwijken om modderpoelen te omzeilen, klommen over omgevallen bomen en ontweken dichte struiken. Midden op ons pad lag een dikke omgevallen boomstam, bij uitstek geschikt om een broodje te eten. Regelmatig brak het zonnetje door. Sprookjesachtig was de laan met Servische sparren, wonderlijk gevormde bomen, ingenieuze aangroei en beplanting. Om 16.20 uur zaten we weer in de Strohoed.

025.jpg  DSCN0350.jpg  DSCN0366.jpg  P1030832.jpg

26 maart 2017 Finale Friese Woudenpad

Op deze prachtige lentedag verzamelden zich 6 heren en 3 dames in de Abdij van Dokkum. Een zonnig autoritje bracht ons naar Lauwersoog. We liepen over de oude zeedijk langs de rand van het binnenwater naar Ezumazijl. Amper 3 kwartier later kwamen we op een geweldig uitzichtpunt. In Engierum was de eigentijdse architectuur van het dozenhuis opmerkelijk. Vandaar voer de tocht het weidse land via buurtschappen Ald Terp en Tibma richting terpdorp Ee. In het land waren veel dieren in de weer. Op een idyllisch pleje in een eendenkooi was het tijd voor de lunch. Bij de omgang van de Eben Haezerkerk een korte stop. Ook karakteristieke boerderijen ontbraken niet. Na Ee voer de tocht naar het Dokkumer Grootdiep bij de steenfabriek. De laatste loodjes naar Dokkum.

IMG_0192.jpg  P1030850.jpg  P1030854.jpg  P1030859.jpg

16 april 2017 Knapzakroute "de Ald Lears"

Ondanks regenvoorspelling arriveerden 1 dame en 6 heren bij theetuin Kootje bij de brug. De wandeltocht dankt zijn naam aan een oude legende uit de omgeving. In de vorm van de wandeling is een "oude Laars"te herkennen. De route leidde al in het begin langs de landerijen. Even verderop, bij de Abbegasterketting, ging net voor onze neus de brug dicht. Een mooi moment om naar de bootjes te kijken die door de Wijmerts voeren. In Abbega voerde de route over een kerkpad door de weilanden naar het kerkje van Westhem. Ter hoogte van het Hissemar werd even halt gehouden bij maar liefst 3 rijksmonumenten. Transformatorhuisje, bovenleiding en het even verderop gelegen elektrische gemaal. Deze 3 stonden vroeger met elkaar in verbinding. Helaas konden we niet bij het Hissemar komen vanwege het broedseizoen. Even later passeerden we een broedende zwaan die woest opvloog en scheerde over het water onze richting. Bij het buurtschap Pikesyl stopten we voor de lunch. Daarna vervolgden we de route totdat we uitkwamen bij het dorpje Oosthem. Hier liepen we over een prachtige draaibrug over de Wymerts. Via de Nessenwei ging het naar de Mieddijk. Een dijk uit de 12e eeuw. Verderop kwamen we uit in Folsgare. Daar werd een rondje om de kerk gelopen. Later passeerden we de woonboerderij van Wout Zijlstra. Om 15.30 uur waren we na 20 km terug bij het theehuis.

P1030923.jpg  P1030927.jpg  P1030943.jpg

7 mei 2017 1e etappe Reggepad

Bij Stationsrestauratie Oost in Ommen waren 4 heren en 6 dames present. Het was voortreffelijk wandelweer. De start van de etappe was na een autoritje van 10 min bij Hancate. Over de stuw en langs de vistrap over de wandelbrug bij de Velderberg. Hier stroomt sinds ruim 100 jaar weer water door de Reggearm. Daarna over het bruggetje van de Linderbeek bij de stuw van Archem. Verder langs Steile Oever en cafe Nieuwebrug via Giethmerbrug door het Onderland en langs landgoed Laer.

Het Waterschap Vechtstromen heeft een goed stuk werk gelebverd. Door alle wijzigingen in de route was de wandeling iets korter dan gepland.

ommenreggepad_03.jpg  ommenreggepad_07.jpg  ommenreggepad_09.jpg  ommenreggepad_14.jpg  ommenreggepad_18.jpg

28 mei 2017 Knapzakroute Berend Botje

Voor het eerst dit jaar werd de reguliere wandeling in tropische temperaturen gemaakt. Op het terras bij paviljoen de Leine hadden 5 dames en 7 heren zich verzameld om te beleven hoe Berend Botje destijds gevaren was. Via het strandje bij Kropswolde aan de Meerweg langs gebied Oeverlanden naar het zelfbedieningspontje van Meerwijck. Een broodje werd in de schaduw bij een inham van Meerwijck genuttigd. Via Noordlaren leidde de wandeling ons deels naar bekend gebied. Maar ook verrassende nieuwe gedeeltes ontstaan door de recente herinrichting. Toen verder naar Midlaren vandaar naar de Groeve. Afwisselnd door bos, bospaden, weidse velden, langs moerasjes en waters met rietkragen. Hier en daar werd de stilte doorbroken door het geroep van de koekoek en andere weide vogels. Staande op het bruggetje over de Hunze was er zicht op de vaarroute van Berend Botje. Een informatie punt gaf aan hoe het gebied zich ontwikkeld had. Om 15.15 uur stapten we het paviljoen weer binnen.

028.jpg  043.jpg  071.jpg  P1040341.jpg 

18 juni 2017 2e etappe Reggepad

Ondanks de verwachte tropische temperaturen verzamelden zich 8 heren en 3 dames. Er was geen horeca bij vakantiepark Molke in Zuna. Gelukkig hadden enkele leden koffie en thee meegebracht. Na een autorit kon de 2e etappe bij Hancate beginnen. Langs de vistrap over de Mekklelink flank met uitzicht op de Rhaander en door het Tatume project. Het Regge herstel project, langs de Regge uiterwaard. Koeien in het land en in 't ven, zingende vogels in de wei, merries met hun jongen waren een lust voor het oog. Vervolgens langs het landgoed Eversberg. Tijdens de pauze en het broodje aan het water van de Regge waren de veranderingen aan de route goed te zien. Gelukkig was er iemand met een GPS systeem. Het hele pad was rijk aan afwisseling. Op 17 km moesten enkele dames afhaken door blessures. Al met al zaten we rond 17:30 uur op het terras van "t Molke.

DSCN0483.jpg  DSCN0488kopie.jpg  P1040385.jpg  P1040407.jpg

9 juli 2017 3e etappe Reggepad

Op het terras bij grandcafe de Zon verzamelden zich 5 dames en 4 heren. Rond 11:00 uur werden de auto's geparkeerd in de berm aan de Middenregge terhoogte van Rijssen. 10 min later gingen we verwachtingsvol op weg. Al gauw splitste de Middenregge rechts in Eksosche Aa. Links in de Bovenregge, leidend over mooi natuurpad. Langs een meertje waar in het midden een kuifeend op haar nest zat te broeden. Afwisselend ging de route langs en door weides, bospaden, zandpaden, graspaden en korte stukjes fietspad. Slingerend langs de Regge. Het broodje kon onder een comfortabel afdak genuttigd worden. Op de Entersestraatweg was de routemarkering weer eens zoek. Zelfs met behulp van GPS en google maps was het een gepuzzel. Een tijd lang liepen we langs en evenwijdig aan de Twickelervaart. Maar toen we de Kartelaarsdijk met manshoog gras doorgelopen waren kwamen we weer bij de Bovenregge uit. Eeen mooi tafereeltje was hier een gemoedelijk zwemmend zwanengezinnetje. Bij het sportveld was weer geen spoor van routemarkering te bekennen. Gezond verstand en geografisch inzicht was nodig. Om 15:30 uur waren we terug op het terras van de Zon.

derdeetaapeReggepadIMG_0360.jpg  derdeetaapeReggepadIMG_0364.jpg  P1040414.jpg  P1040432.jpg

30 juli 2017 Knapzakroute 'Straalbreed" Tynaarlo

We startten de dag met 10 heren en 7 dames. Om 10:45 uur begon de tocht naar de Stationsstraat. langs het spoor over een mooi bospad naar de Hunebedstraat. Over het bruggetje van het Zeegserloopje richting Oude Molen. Natuurgebied de Drentse Aa gaf overlap met vorige tochten. Toch wist de gids ons op paden en ommetjes te leiden die nieuw waren. De heide was bezig in bloei te komen. Bij de lunch werd een Colarado kever bestudeerd. Na de lunch hadden we een bui te verduren, gepaard met stevige wind. De laatste 3 km die o.a. langs de Tynaarlose ijsbaan leidde gaf wat nattigheid. Terug op het terras wederom een bui. Verder bleef het tot einde BBQ droog. We genoten van overheerlijke salades en kersen van 't land van Maas en Waal.De BBQ was goed verzorgd.

P1040455-1.jpg  P1040474.jpg  P1080050.jpg  P1080055.jpg

20 augustus 2017 Knapzakroute "Alde Feanen"

Bij restuarant de Buitenplaats aan het water werden we gastvrij ontvangen. Het weer was bewolkt maar wel droog. De tocht begon met het pontje over It Wiid. 3 dames en 5 heren waren present. Via de promenade liepen we over opvallende stoeptegeld met Friese gezegden c.q. doordenkertjes het natuurgebied Alde Feanen binnen. De Alde Feanen is een van de pronkjuwelen van natuurbeschermings organisatie "It Fryske Gea". Het laagveengebied bestaat uit zeer afwisselend landschap met meren, rietlanden en moerasbossen. Langs rietkragen, bospaden en bruggetjes genoten we van het inmiddels prachtig wandelweer. Onderweg waren er opmerkelijke bankjes. Sommige artistiek, abstract beschilderd. Andere voorzien met wijze spreuken. Tussen het hoge gras werd de lunch genuttigd. De natuur in volle glorie met vogelhutten en uitkijkposten bevestigden de schoonheid van het gebied. Vogelaars kunnen hier zeker hun hart ophalen. Op het water was het een af en aan van zelboten.

IMG_6809-2.jpg  IMG_6835.jpg  IMG_6844.jpg 

10 september 2017 4e etappe Reggepad

In het zonnetje op het terras bij B&B annex theeschenkerij "het Reggedal" hadden zich 3 dames en 4 heren verzameld. De laatste etappe van 19 km bleek een lus om en door Diepenheim te zijn. De Heerlijckheid van Diepenheim, stedeke van kunst, cultuur en natuur. Ook bekend om de 6 kastelen en de in stijl aangelegde tuinen en parken. Na een kort autoritje naar station Goor. Het begin van de laatste etappe. Het pad voer de stad uit, stadsrechten sinds 1263. Richting de Boven Regge over paden, lanen, lange velden, over bruggetjes en landgoederen Weldam, Nijenhuis en Westerflier. Een varieteit van landschappen. Tijdens de lunch in de vlinder-seringen-wintertuin (ontwerp van Herman de Vries) hadden we veel te bekijken. Via de hostatuin, Gazebo tuin, en het Rosarium terug in Diepenheim om het 2e deel van de lus te volgen. Langs de Johannes kerk en kasteel Warmelo weer het veld in. Opvallend was dat er aan de route regelmatig kunstwerken te bewonderen waren. Bijzonder was de boomtuin (magische tuin) ontworpen door kunstenaar/onderzoeker Jeroen Kooijmans en een grote ca 250 jaar oude eik. De wenteltrap leidde naar een hoogte waar op een platform tussen de takken het verrassende tuintje was gemaakt. Met verbazingwekkende beplanting en een tweezitsbankje. Via de Zandweg, sportvisvijver, naar de Diepenheimse Molenbeek. Hier staat de werkende watermolen de Haller. Vandaar naar de oude opritlaan van kasteel Nijenhuis terug naar de B&B.

DSC08404.jpg  DSC08503.jpg  IMG_0445.jpg  IMG_0446.jpg

1 oktober 2017 Knapzakroute "Oldambt"

Bij het Rozenpaviljoen werden we hartelijk ontvangen. Eeen idyllische lokatie temidden van verschillende soorten rozenperken met hier en daar kunstobjecten. We waren met 7 dames en 8 heren. Om 10:40 uur vertrokken we naar station Winschoten. Het zonnetje scheen heerlijk toen we in Heiligerlee bij het monument "Slag bij Heiligerlee" de lunch gebruikten. De wandeling leidde door een variatie van bos, landhuizen, borgen, boerenhoeves, graanvelden en aardappelakkers. Over de Graaf Adolfbrug naar het Scheemdermeer en het natuurgebied de Ennemaborgh en Midwolderbos. Doordat dood hout is blijven liggen was er een rijke voedingsbodem ontstaan voor allerlei paddestoelen. In het landschap waren koeien, konikpaarden en vogels. In een wei troffen we bijzondere Barbados Black Belly schapen aan. Vervolgens langs de zuidkant van Blauwestad terug naar het Rozenpaviljoen.

Barbadosblackbellysheep.png  P1040676.jpg